бенетон

Корпорации стартират глобални инициативи срещу младежката безработица

Младежката безработица по света нараства. Бенетон и Майкрософт се опитват да я преодолеят.