безработица в Гърция

Гръцката безработица води до „изтичане на мозъци”

Гръцката безработица води до „изтичане на мозъци” – младите и образовани гърци емигрират масово.