безработица в Испания

Безработицата в Испания става все по-дългосрочна и тревожна

Безработицата в Испания става все по-дългосрочна и тревожна.

Безработицата в Испания намалява

Безработицата в Испания намалява.