BLHRMU

Практически аспекти в средното и висшето образование – дуално обучение и магистърски програми

Най-голямото предизвикателство за пазара на труда в България през последните няколко години е недостигът на висококвалифицирани работници и служители. А най-големият проблем са хората без образование и тези с ниска… Прочети цялата статия…

Защо ангажираността на хората в компанията е толкова значима за успеха?

В една голяма част, функцията по управление на човешките ресурси (Human Resourses Management – HRM) е свързана с измерване на различни състояния, нагласи и активности на хората в компанията и… Прочети цялата статия…