британски съвет

Жени в технологиите винаги е имало, но не и достатъчно

Не всеки осъзнава, че сред хората, които се занимават с точни науки, съществува неравно разпределение между половете. Статистиката обаче показва точно това, макар разликите да варират сериозно в зависимост от… Прочети цялата статия…

Лаборатория за слава

Британски съвет в България отново търси новите лица в науката в конкурса FameLab 2012. Победителят ще представи България на международния фестивал в Обединеното Кралство.