Busines Leaders and HR Meetup

Защо ангажираността на хората в компанията е толкова значима за успеха?

В една голяма част, функцията по управление на човешките ресурси (Human Resourses Management – HRM) е свързана с измерване на различни състояния, нагласи и активности на хората в компанията и… Прочети цялата статия…