byod

Трябва ли служителите да използват собствени технически средства?

За опасностите, които крие популярната напоследък политика BYOD.