CEEDS

CEEDS’15 by Webit ще обсъди бъдещето на Дигитална Европа като единен пазар и ролята на София в него

CEEDS’15 (by Webit) ще обсъди бъдещето на Дигитална Европа като единен пазар и ролята на София в него.