communication academy

Емилия Крайнова: Емпатията допълва общуването в корпоративна среда

Според Емилия Крайнова от Communication Academy емпатия е умението да забавим вътрешния си монолог и да се справим със собствената си преценка за хората. Ако заключим, че човекът е умен или глупав, ограничаваме възможността да се свържем с него по емпатичен начин.