дигитална индустрия

Webit събира бизнеса през юни

На 14 и 15 юни ще се проведе поредното издание на Webit – събитие, посветено на дигиталната индустрия и нейното влияние върху бизнеса в България. Двудневната конферентна програма ще срещне над 1000 представители от различни сфери, които ще споделят опита си в използването на новите технологии и социалните медии.