дни на кариерата за заети и самонаети

Семинари за заети и самонаети лица се провеждат в 27 населени места

Семинари за заети и самонаети лица се провеждат в 27 населени места.