Доброслав Добрев

Преди HR Industry 2015 – Доброслав Добрев: „Все повече български компании искат да развиват служителите си“

Преди HR Industry 2015 – Доброслав Добрев: „Все повече български компании искат да развиват служителите си“