e-nnovation

E-nnovation състезание за проекти в електронната търговия

E-nnovation състезание за проекти в електронната търговия с награда от 10 000 Евро.