енергетика

Надежда Тонкова, EVN: Има недостиг на технически специалисти с чужди езици

Над 900 души са кандидатствали в стажантската програма на EVN България от 2006-та година досега. Компанията търси широк кръг специалисти, които трябва да владеят чужди езици и да „знаят какво искат да постигнат“. Разговоряхме с Надежда Тонкова, специалист подбор в компанията, на Национални дни на кариерата в Пловдив.