Есе по картина

Конкурс „Есе по картина“ цели да подтикне творческото у студентите

Студентски съвет към Икономически университет – Варна организира първия по рода си национален студентски конкурс „Есе по картина“.