„Европа 2020″

Стратегия „Европа 2020” търси повишаване на заетостта сред по-възрастните

Стратегия „Европа 2020” търси повишаване на заетостта сред по-възрастните.