европейски трудов пазар

От догодина отпадат всички ограничения за работа на български граждани в държавите от ЕС

От 2014г. отпадат всички ограничения за работа на български граждани в държавите от ЕС