ГИТ

Установени са случаи на работещи „на черно“ при земеделски стопани със заверени еднодневни договори

Главна инспекция по труда съобщи, че вече са установени случаи, макар и единични, на земеделски стопани, които са регистрирали в дирекция „Инспекция по труда“ образци на трудови договори за краткотрайна… Прочети цялата статия…

Микро и малките фирми отново могат да въвеждат удължено и непълно работно време при нужда

Възстановява се и изискването да утвърждават Правилник за вътрешния трудов ред Работодателите в микро- и малките фирми отново могат да въвеждат  удължено работно време при производствени причини и непълно при… Прочети цялата статия…

Трайно намаляват нарушенията по заплащането на труда

Трайно намаление на броя на нарушенията по заплащането на труда, както и на дела им спрямо останалите нарушения по трудови правоотношения, отчита Инспекцията по труда от 2013 г. насам. Това… Прочети цялата статия…

Съобщение относно декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ

На 31 май 2015 г. изтече удълженият срок за подаване на годишните декларации и уведомления за 2014 г. за състоянието на условията на труд в предприятията. Тази документация се подава… Прочети цялата статия…

Приоритетен европейски проект за улесняване на оценката на риска в малките предприятия набира скорост у нас

Практики по прилагане на интерактивни инструменти за оценки на риска OiRA в България и в Европа бяха обсъдени вчера, 13 май, на специален семинар, съобщава пресцентърът на Изпълнителна агенция „Главна… Прочети цялата статия…

Създаване на мрежа на Инспекциите по труда в Европа обсъдиха международни експерти във Виена

Създаване на мрежа на Инспекциите по труда в Европа обсъдиха експерти на международна среща във Виена в периода 28-29 април 2015 г., съобщи пресцентърът на МТСП. Мрежата на контролните органи… Прочети цялата статия…

МТСП разработва инструменти за предотвратяване на трудовия травматизъм

Заместник-министърът на труда и социалната политика Гълъб Донев днес взе участие в отбелязването на Международния ден на загиналите при трудови злополуки, съобщи пресцентърът на министерството. „Министерството на труда и социалната… Прочети цялата статия…