инкубатор

Започва инициатива за студенти и младежи с възможност за стартиране на бизнес

Започва инициатива за студенти и младежи с възможност за стартиране на бизнес.