IT обучение

IT Talents: „Основната ни мисия е да направим IT сферата в България доста по-широка“

IT Talents: „Основната ни мисия е да направим IT сферата в България доста по-широка“ – репортаж от Дни на кариерата в секторите ИТ, Телекомуникации и BPO.