Ивайло Гърков

Ивайло Гърков, Business Effect: „Не се досещам за нещо, което да не ни харесва в HR Industry“

Ивайло Гърков, Business Effect: „Не се досещам за нещо, което да не ни харесва в HR Industry“.