кампания А21

91% от българските студенти са в риск от трудова експлоатация в чужбина

91% от българските студенти са в риск от трудова експлоатация, ако днес решат да потърсят лятна работа в чужбина.