квота за жени

Английските лордове са против квотата за жени в управителните бордове

Английските лордове са против квотата за жени в управителните бордове.

ЕС прие квота за участие на жени в управителните бордове

ЕС прие квота за участие на жени в управителните бордове.