квоти Швейцария

Швейцария въведе работни квоти за жителите на ЕС

Швейцария въведе работни квоти за жителите на ЕС.