Management pogram

Да надградим образованието си с Мениджмънт програмата на TÜV AUSTRIA Academy – разговор с проф. д-р Борислав Борисов

Да надградим образованието си с TÜV AUSTRIA Academy – разговор с проф. д-р Борислав Борисов.