Национален план за действие по заетостта

Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2015 г.

Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2015 г.