наука-бизнес

80% от компаниите в България не поддържат отношения с научно-изследователски структури

80% от компаниите в България не поддържат отношения с научно-изследователски структури.