непълно работно време

Микро и малките фирми отново могат да въвеждат удължено и непълно работно време при нужда

Възстановява се и изискването да утвърждават Правилник за вътрешния трудов ред Работодателите в микро- и малките фирми отново могат да въвеждат  удължено работно време при производствени причини и непълно при… Прочети цялата статия…