networking

Разлика между връзкарство и networking (професионални контакти)

В единия случай (networking) водещи са качествата и възможностите на съответния човек и организация и на база на добре свършената работа се градят личните взаимоотношения, основани на доверието. В другия (връзкарство) се взема решение на база на личните взаимоотношения, без да се държи сметка за качествата. Едното е конструктивно и полезно, другото – вредно и често демотивиращо за околните.