никой не чете мотивационни писма

Митове и легенди при кандидатстването за работа

За процеса по подбор на персонал се носят най-различни, често и нелепи, митове и легенди. Те са толкова разнородни и многобройни, че няма смисъл да се опитваме да посочим всичките…. Прочети цялата статия…