онлайн застраховане

София Христова, Дженерали: Работата в онлайн застраховането изисква пълна отдаденост

София Христова, директор „Онлайн застраховане, CRM и проектен офис“: „За да се занимава с онлайн застраховане човек трябва да е готов постоянно да се развива, да е идеен, да се интересува какво се случва на пазара и да се опитва да е една крачка пред конкурентите. Освен опит и знания в застраховането са нужни и знания в технологиите, които да позволят реализирането на един застрахователен продукт. Това е работа, която изисква пълна отдаденост, няма почивен ден.“

Ивайло Йосифов, Дженерали: Застрахователните компании са в повратен момент в използването на технологиите

Защо застрахователният бизнес развива онлайн комуникационни канали и хора с какви качества търсят в Дженерали България? Това ще разберете от интервюто с Ивайло Йосифов, главен изпълнителен директор на застрахователната компания.