ОП „Развитие на човешките ресурси”

Отварят очаквана схема по ОПРЧР следващата седмица

Насоките за кандидатстване и събирането на проектопредложенията по една от най-очакваните схеми през новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Добри и безопасни условия на труд“… Прочети цялата статия…

Красимир Георгиев, TBI Info: „Решихме да намерим мотивирани хора, които сами да обучим“

Красимир Георгиев, TBI Info: „Решихме да намерим мотивирани хора, които сами да обучим“.

TBI Info обучи за програмисти и назначи 16 безработни младежи

TBI Info обучи за програмисти и назначи 16 безработни младежи.

Университетски програми ще бъдат актуализирани с европейски средства

Стартира информационна кампания по три операции за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Допустими кандидати са висшите училища, които могат да кандидатстват с проекти за актуализиране на учебните програми в съответствие с пазара на труда, усъвършенстване на системите на управление във висшите училища и подобряване на квалификацията на преподавателите.