ОП РЧР актуална информация

Актуална информация за предоставянето на ваучери за обучение по ОП РЧР 2014-2020 г.

В ДВ бр. 81 от 20.10.2015 г. е обнародвано Постановление № 280 от 15.10.2015 г. на Министерския съвет за определяне на условията и реда за предоставяне на ваучери за обучение… Прочети цялата статия…