оправдания

Най-неправдоподобните обяснения за отсъствие от работа

Как лъжат американците, за да не отидат на работа.