ориентиране

Кариерните консултанти в JobTiger ще помагат на ученици в избора на професия

В процеса на консулиране хората получават отговор на редица въпроси, които ги вълнуват – кой съм аз, къде искам да отида и какво искам да направя, откъде да започна, как да подредя живота си така, че да включа важните за мен неща. За родителите е важно да разберат, че няма фатален избор и че изграждането на кариера е процес, който продължава през целия живот.