оценка на личностните качества

Желаете по-добър екип? Изледвайте и определете типа характер на колегите си

За да постигне един екип добър синхрон и микроклимат, неговите членове трябва да разбират и осъзнават разликите в характерите и темперамента на своите колеги. Всяка личност е уникална, но психолозите… Прочети цялата статия…