по-бърз превод

Ново приложение на Google Преводач променя начина, по който пътуваме

Колкото повече езици знаем, толкова повече възможности се откриват пред нас – както лични, така и професионални. Достъпът до по-голямо количество информация, съответно до повече гледни точки, връзката с пъстра… Прочети цялата статия…