подкрепена заетост

Ще се осигури заетост на 21 хиляди души

Правителството прие Национален план за действие по заетостта през 2016 г. (НПДЗ). Той ще бъде финансиран в рамките на утвърдените средства за активна политика на пазара на труда в размер… Прочети цялата статия…