подобряване на работните места

Отварят очаквана схема по ОПРЧР следващата седмица

Насоките за кандидатстване и събирането на проектопредложенията по една от най-очакваните схеми през новия програмен период на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – „Добри и безопасни условия на труд“… Прочети цялата статия…