пол и заетост

Липсата на умения и нежеланието да се учи през целия живот пречат на заетостта в България

Професионалното обучение започва прекалено рано в България, смятат от Световната банка Какви умения – дали когнитивни или социално-емоционални – имат значение на пазара на труда в България? Това е основният… Прочети цялата статия…