полова равнопоставеност

Българките са по-добре представени в бизнеса от средните нива в ЕС

Българките са по-добре представени в бизнеса от средните нива в ЕС.