приоритетни оси ОПРЧР

Публикуваха проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по ОПРЧР

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. (ОПРЧР) публикува за предварително обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2016 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова… Прочети цялата статия…