проект Прометей

Фондация на бизнеса за образованието координира проект Прометей, 2014-1-BG01-KA204-001560, по програма Еразъм+, Сътрудничество за иновации.

Проектът се финансира с подкрепата на Европейската Комисия и се реализира в рамките на две години – до края на месец август, 2016 година. Екипът на проекта включва от българска… Прочети цялата статия…