проучване

Стабилизиране на предложенията в „ИТ“ сектора

С покачването на температурите през м. юни, спада броят на обявите, които биват публикувани във водещите сайтове за работа в страната.

Предложенията за работа са намалели с 6% (около 3000 по-малко) спрямо предходния м. май. Въпреки това те са с 1% повече спрямо същия период през 2023г.

Продължава спадът на предложенията за работа в „ИТ“ сектора

Общият брой на предложенията в края на м. май е малко над 50 000, като почти във всички сектори наблюдаваме ръст в броя на обяви.

Единствено изключение прави „ИТ“ секторът, в който наблюдаваме близо 200 предложения по-малко или спад от 6%.

Засилено предлагане на работа в  секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“

Предложенията за работа през м. април са нараснали с 5% или близо 2300 спрямо предходния месец. Това се дължи почти изцяло на засиленото предлагане в секторите „Търговия и продажби“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“. Само в тези 2 сектора предложенията са общо 2200 повече спрямо м. март.

Спад на обявите за работа на годишна база в почти всички сектори

Обявите за работа през м. март продължават да нарастват от началото на годината и са с 6% повече спрямо предходния м. февруари. В сравнение със същия период на 2023 г. все още продължаваме да наблюдаваме по-малко предлагане в почти всички сектори.

Обявите за работа продължават да нарастват през м. февруари

Броят на обявите за работа продължава да нараства почти във всички сектори. През м. февруари отчитаме ръст от 4% спрямо предходния м. януари. На годишна база, обаче, все още отчитаме спад. Предложенията са със 7% (около 3100) по-малко спрямо същия период през 2023г.

Ръст на обявите за работа през януари, но по-малко на годишна база

Общият брой на обявите е нараснал с цели 37%  (11 200 обяви повече) спрямо м. декември 2023г. На годишна база, обаче, отчитаме спад от 10%, като обявите за работа са с близо 4500 по-малко от м. януари 2023г.

Драстичен, но традиционен спад на предложенията за работа през декември

В последния месец на 2023г. обявите за работа са намалели с 19% спрямо предходния месец. Това е спад от  близо 7000 предложения на месечна база, като общият брой на обявите е около 30 000.

Предложенията за работа са намалели с близо 1/5 от началото на годината

Обявите за работа във водещите сайтове в страната са намалели с 12% през м. ноември. Това е близо 5100 предложения по-малко спрямо предходния м. октомври. Спадът се наблюдава във всеки един от секторите за работа.
На годишна база предложенията са с 4400 по-малко или спад от 11% спрямо м. ноември 2022г.

Предложенията за работа в „ИТ“ сектора са намалели с 40% за една година

Предложенията за работа през м. октомври са с 2900 по-малко (-6%) от тези в предходния месец. На годишна база продължава да се наблюдава постоянен спад от 7% (3300 предложения по-малко), който се дължи основно на намалелия брой обяви в сектор „ИТ“.

Предлагането на пазара на труда остава непроменено през м. септември

Броят на обявите за работа в краят на м. септември е нараснало с 1% или около 500 предложения повече. Имайки предвид динамиката на пазар на труда в България, това е сравнително малко изменение и можем да считаме, че предлагането остава непроменено.

Активизиране на предлагането на работа през м. август

Обявите за работа в края на м. август са нараснали с 4% спрямо предходния месец, а на годишна база те са с 5% (2300 предложения) по-малко. Този годишен спад се дължи основно на намаленото предлагане в сектор ИТ през 2023г, като само в този сектор предложенията са с 2000 по-малко спрямо миналата година.

Обявите за работа продължават да намаляват както на месечна, така и на годишна база

За втори пореден месец обявите за работа продължават да намаляват, като през м. юли спадът е с 8% (3750 по-малко). На годишна база обаче също продължаваме да наблюдаваме спад.

Достигнаха ли обявите за работа в сектор „Хотелиерство и ресторантьорство“ своя пик?

Броят на обявите за работа през м. юни е спаднал с 8% (близо 4000 по-малко). За това има логично обяснение…

Обявите за работа през м. май – все още няма флагове за влошаване на климата

През м. май обявите за работа са се увеличили с 3% спрямо предходния м. април, като техният брой в края на месеца е малко над 50 000. На годишна база те са с 12% по-малко или близо с 6600 предложения по-малко спрямо м. май 2022г.

Въпреки спад през м. април броят на обявите за работа се запазва висок

Предложенията за работа са намалели с 5%, като в края на м. април те са малко над 49 000. На годишна база също се наблюдава спад от 7% или 3500 обяви по-малко спрямо м. април 2022г. Въпреки това броят на обявите остава висок и все още нямаме причина за притеснения.