работен климат

Гъвкавите и въвличащи служителите компании се представят по-добре на ниво ЕС

Въпреки бавното икономическо възстановяване, голям брой мениджъри и служители в ЕС отчитат добър работен климат в компаниите. Преобладаващото мнение е, че нарастващото участие на работниците и служителите в ежедневния процес… Прочети цялата статия…