sap

Моника Ковачка: Една жена трябва да е 130% сигурна в себе си, за да поеме следващата отговорност

Как се ражда идеята за Обществото на жените в САП Лабс България и каква е стратегията по пътя към целта до 2020 година 25% от мениджърските позиции в компанията на глобално ниво да са заети от жени.

Как lean практиките променят мотивацията?

„Въвеждането на lean практиките прави служителите истински мислещи и ангажиращи“, твърди Моника Димитрова-Ковачка, проектен мениджър „Lean център“ в САП Лабс България.