семинари

Как да превърнете служителите си в истински експерти?

Сериозно предизвикателство стои пред пазара на труда днес. Все повече и повече хора сменят местоработата, а дори и професията си твърде често. Възможностите за развитие и липсата на дългосрочна инвестиция… Прочети цялата статия…

Семинари за заети и самонаети лица се провеждат в 27 населени места

Семинари за заети и самонаети лица се провеждат в 27 населени места.