социалните мрежи в бизнеса

Социалните медии носят добавена стойност на управляващите мениджъри

Управляващите мениджъри (CEO) на компаниите, които ползват социални медии, печелят допълнителна достоверност в очите на клиентите и партньорите на компанията. Очаква се в бъдеще все повече от тях да комуникират през Twitter.