стабилизиране на икономиката

Испания се стабилизира, безработицата все още е рекордна

Испания се стабилизира, безработицата все още е рекордна.