Вероника Пунчева

Вероника Пунчева е новият Управляващ директор на МЕТРО България

Вероника Пунчева е новият Управляващ директор на МЕТРО България.